Adventbudskapet kapitel 7. 20.     Från sida 40 i den engelska utgåva.tillbaka

Guds kärlek till sitt folk

Jag bad ängeln som var med mig att han skulle låta mig stanna kvar på denna plats. Jag orkade inte med tanken på att återvända till vår mörka värld igen. Då sade ängeln: ”Du måste återvända, men om du förblir trogen skall du, tillsammans med de 144 000, få förmånen att besöka alla världarna och få se Guds underbara skapelseverk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.