Adventbudskapet kapitel 74. 140.     Från sida 294 i den engelska utgåva.tillbaka

Den andra döden

Satan och hans änglar led länge. Satan bar inte endast ansvaret och straffet för sina egna synder, utan även för den återlösta skarans synder, som blivit lagda på honom. Han måste dessutom lida för de människors undergång, som han förorsakat. Sedan såg jag att Satan och hela den ogudaktiga skaran hade blivit förintade, och Guds rättvisa var tillgodosedd. Hela änglaskaran och alla återlösta heliga sade då med hög röst: ”Amen!”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.