Adventbudskapet, 1922 utg. kapitel 54. 289.     Från sida 230 i den engelska utgåva.tillbaka

William Miller.

Predikanter och andra ha betraktat Uppenbarelseboken såsom hemlighetsfull och såsom av mindre betydelse än andra delar av den heliga skrift. Men jag såg, att denna bok i sanning är en uppenbarelse, given särskilt till gagn för dem, som leva i de yttersta dagarna, för att leda dem till klarhet över deras rätta ställning och plikt. Gud ledde William Millers tankar till profetiorna och gav honom stort ljus i uppenbarelseboken.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.