Adventbudskapet, 1922 utg. kapitel 54. 289.     Från sida 231 i den engelska utgåva.tillbaka

William Miller.

Om Daniels syner blivit förstådda, kunde folket bättre ha förstått Johannes' syner. Men vid den rätta tiden påverkade Gud sin utvalde tjänare, som med klarhet och i den helige Andes kraft upplät profetiorna och påvisade överensstämmelsen mellan Daniels och Johannes' syner och andra delar av bibeln samt överbevisade människornas hjärtan om ordets heliga och förskräckliga varningar, på det de skulle bereda sig för Människosonens ankomst. En djup och allvarlig överbevisning intog dem, som hörde honom, och både predikanter, lekmän, syndare och gudsförnekare vände sig till Herren för att bereda sig att bestå i domen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.