Berättelsen om Jesus kapitel 26. 153.     Från sida 153 i den engelska utgåva.tillbaka

Han är uppstånden!

Runt om graven stod romerska soldater på vakt. De skulle hålla noggrann uppsikt, så att Jesu kropp icke skulle bli ofredad. Somliga av soldaterna stegade hela tiden fram och åter vid graven, medan andra vilade sig på marken ett kort stycke därifrån.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.