Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall hugga den i hälen.” 1 Moseboken 3:15.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.