Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

När Satan hörde, att det skulle råda fiendskap mellan honom och kvinnan och mellan hans avkomma och hennes avkomma, visste han att försöket att fördärva människans natur skulle möta hinder. På ett eller annat sätt skulle människan bli i stånd att stå emot hans makt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.