Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

Det är den nåd som Kristus nedlägger i själen, som åstadkommer fiendskap mot Satan. Utan denna nåd till att omvända och förnya själen skulle människan fortfarande vara Satans fånge, en tjänare, som alltid skulle vara beredd att lyda hans befallningar. Men denna nya princip i själen ger upphov till en strid, där det förut rådde frid. Den kraft som Jesus ger, gör det möjligt för människan att motstå denne tyrann. Den som hatar synden i stället för att älska den, och motstår och övervinner de passioner som härskar i hjärtat, visar följden av en princip, som bara kan komma från himlen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.