Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

Den fiendskap som råder mellan Kristi anda och Satans anda, visade sig mycket tydligt genom det sätt världen tog emot Jesus. Kristus renhet och helighet väckte de ogudaktigas hat mot honom. Samma fiendskap som mötte Kristus visar sig också mot hans efterföljare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.