Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

Från Adams dagar till vår egen tid har vår store fiende använt sin makt till att förtrycka och fördärva. Alla som försöker följa Jesus, skall komma att delta i striden mot denne obarmhärtige fiende. Ju noggrannare en kristen efterliknar den gudomliga förebilden, desto säkrare är det, att han blir föremål för Satans angrepp.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.