Den dolda kampen kapitel 19. 31.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Universellt krig

Satan angrep Kristus med sina intensivaste och listigaste frestelser, men han led nederlag i varje sammandrabbning. Dessa strider utkämpades för vår skull. Dessa segrar gjorde det möjligt för oss att övervinna. Kristus ger styrka åt alla som söker den. Inte någon människa kan mot sin vilja övervinnas av Satan. Frestaren har ingen makt att behärska människans vilja eller att tvinga människan till att synda. Det faktum, att Kristus har segrat, bör uppmuntra hans efterföljare till att modigt strida emot synd och Satan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.