Den dolda kampen kapitel 20. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Vad säger Bibeln om detta? David förklarar, att människan inte har något medvetande i döden: ”Hans livsande lämnar honom, han vänder tillbaka till den jord varifrån han har kommit. Då går hans planer om intet”. Salomo säger samma sak: ”De levande vet att de skall dö, men de döda vet ingenting”. ”Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund, aldrig mer tar de del i det som sker under solen”. ”Allt vad du kan göra skall du göra med kraft, ty i dödsriket, dit du går, kan man varken verka eller tänka, där finns ingen kunskap eller vishet.” Psaltaren 146:4; Predikaren 9:5, 6, 10.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.