Den dolda kampen kapitel 20. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

På pingstdagen förklarade Petrus att patriarken David ”är både död och begraven, hans grav finns ju ibland oss än i dag”. ”Ty David har inte farit upp till himlen”. (Apostlagärningarna 2:29, 34). Det faktum att David blir kvar i graven till uppståndelsen bevisar att de rättfärdiga inte går till himlen när de dör. Det är endast vid uppståndelsen, och i kraft av att Kristus har uppstått, som David till slut kan sitta på Guds högra sida.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.