Den dolda kampen kapitel 20. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Alla skall bli dömda enligt det som står skrivet i böckerna och belönas efter sina gärningar. Denna dom inträffar inte vid döden. Lägg märke till vad Paulus säger: ”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Det har han bekräftat för alla människor genom att han har uppväckt honom från de döda.” Apostlagärningarna 17:31.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.