Den dolda kampen kapitel 20. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Bibeln undervisar tydligt om, att de döda inte omedelbart går till himmelen. Den lär oss att de sover ända till uppståndelsen. 1 Tessalonikerbrevet 4:14, Job 14:10- 12. Välsignad vila för de trötta rättfärdiga! Oavsett om tiden blir lång eller kort blir den bara ett ögonblick för dem. De sover. De vaknar vid ljudet av Guds basun till en underbar odödlighet. När de uppstår ur graven skall deras första, glada tanke höras när de triumferande utropar: ”Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?” 1 Korintierbrevet 15:55.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.