Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Den ende som lovade Adam liv genom olydnad var den store bedragaren. Ormens förklaring till Eva i Eden: ”Ni skall visst inte dö”, var den första predikan som någonsin hållits om själens odödlighet. Men förklaringen, som uteslutande bygger på Satans auktoritet, upprepas från kristenhetens predikstolar och godtas av de flesta människor lika lätt, som det första gången togs emot av våra första föräldrar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.