Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Efter syndafallet befallde Satan sina änglar att särskilt bemöda sig om att inskärpa tron på människans medfödda odödlighet. Sedan de förmått människorna att ta emot denna villfarelse, skulle de förleda dem till att tro, att syndare skulle komma att leva i evigt elände. Nu arbetar mörkrets furste genom sina tjänare och framställer Gud som en hämndgirig tyrann, som störtar alla som inte behagar Honom ner i ett helvete, där han i evighet låter dem känna sin vrede. Vidare hävdar han att Skaparen belåtet iakttar dem, medan de under ångest och svåra plågor vrider sig i eviga lågor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.