Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Gud har i sitt Ord gett tydliga bevis på att han kommer att straffa dem som överträder hans lag. De som inbillar sig att han är alltför barmhärtig för att skipa rättvisa mot syndare, behöver bara se på Golgata kors. Guds Son var fri från synd. Hans död vittnar om, att ”syndens lön är döden”, och att var och en som överträder Guds lag måste få ett rättvist straff. Kristus, den syndfrie, blev gjord till synd för människornas skull. Han bar överträdelsens skuld. Hans Faders ansikte doldes för honom, tills hans hjärta brast och hans liv släcktes. Detta stora offer gjordes för att syndare skulle bli återlösta. Varje människa som vägrar att ta del av denna försoning, som har kostat så mycket, måste själv ta på sig skulden och lida straffet för sin överträdelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.