Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Gud tvingar inte någon mot hans vilja eller övertygelse. Han finner ingen glädje i slavisk lydnad. Han vill, att hans skapade varelser skall älska honom, därför att han är värd att älskas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.