Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

De som har valt Satan till sin ledare och som styrs av hans makt, är inte beredda att infinna sig i Guds närvaro. Vilken källa till glädje skulle himlen kunna erbjuda dem som uteslutande är upptagna av jordiska och själviska intressen?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.