Den dolda kampen kapitel 20. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Liv efter döden?

Ett liv i uppror mot Gud har gjort dem odugliga för himlen. Dess renhet, helighet och frid skulle bli en ständig plåga för dem. Guds härlighet skulle bli en förtärande eld för dem. De ogudaktigas egna val avgör deras öde. Deras uteslutning från himlen är frivillig och Gud handlar rättvist och barmhärtigt mot dem och uppfyller deras önskan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.