Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

Läran om att människan har kvar sitt medvetande i döden, i synnerhet den åsikten att de avlidnas andar vänder tillbaka för att tjäna de levande, har berett vägen för nutidens spiritualism. Här är en kanal som betraktas som helig och som Satan använder sig av för att genomdriva sina planer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.