Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

Han har makt att framställa gestalter, som liknar deras avlidna vänner. Denna förfalskning är fullkomlig. Den välkända blicken, orden, tonen i rösten, – allt återges med häpnadsväckande noggrannhet. Många känner sig tröstade, när de får försäkran om att deras kära vänner är lyckliga i himmelen. Utan att misstänka någon fara lyssnar de på ”andar som bedrar och på onda andars läror” (1 Timoteusbrevet 4:1).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.