Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

Många kommer att snärjas eftersom de tror att spiritismen bara är ett mänskligt bedrägeri. När de sedan konfronteras med uppenbarelser som de inte kan annat än erkänna som övernaturliga, blir de bedragna och tror att de är resultat av Guds stora makt. Människor blir bedragna genom de underverk som Satans redskap inte bara ger sig ut för att kunna göra, utan som de verkligen har makt att utföra.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.