Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

Det är sant, att spiritualismen nu förändrar sin form, genom att den döljer några av sina mest obehagliga grunddrag och antar en kristen mask. I stället för att förtjäna mer fördragsamhet i sin nuvarande form, är den emellertid i verkligheten ett farligare och mera listigt bedrägeri än tidigare. Den förklarar Bibeln på ett sätt, som är tilltalande för den oomvände, och framställer dess allvarliga och livsviktiga sanningar som likgiltiga saker. Den talar om kärleken som Guds förnämsta egenskap, men man nedvärderar den till en svag sentimentalitet som inte skiljer mellan gott och ont.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.