Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

De som motsätter sig spiritualismens läror, bekämpar inte bara människor, utan också Satan och hans änglar. Satan ger inte efter en millimeter om han inte drivs tillbaka av de himmelska sändebuden. De som skall kunna bestå i denna farliga tid måste själva förstå Bibelns vittnesbörd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.