Den dolda kampen kapitel 21. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Spiritismen

Satan har länge förberett sig för sitt sista försök att vilseleda världen. Steg för steg har han berett vägen för sitt mästerliga bedrägeri i utvecklingen av spiritualismen. Han har ännu inte fullt förverkligat sina planer, men det kommer att inträffa under den allra sista tiden. Profeten säger: ”Och jag såg tre orena andar komma ut som liknade paddor. De är onda andar som gör under, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Uppenbarelseboken 16:13, 14). Hela världen kommer att dras med i denna villfarelse. Bara de som bevaras genom Guds makt eftersom de tror på hans Ord är undantagna. Människorna invaggas snabbt i en ödesdiger känsla av trygghet, och väcks först när Guds vrede utgjuts. Fotnot: Lucifer (betyder ”den lysande”) fick sitt namn ändrat till Satan (betyder ”motståndaren”) när han gjorde uppror mot Gud.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.