Den dolda kampen kapitel 22. 35.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Själen är inte odödlig

(tillägg av översättaren) Bibeln lär oss att ”Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse” (1 Moseboken 2:7). När en människa dör innebär det att ”stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den” (Predikaren 12:7). Livsanden, som alltså går tillbaka till Gud, kan inte tänka eller fortsätta att leva själv som något enskilt väsen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.