Den dolda kampen kapitel 22. 35.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Själen är inte odödlig

I själva verket är det så att Bibeln undervisar oss om att det endast är Gud som är odödlig (i sig själv): ”Han som ensam är odödlig och som bor i ett ljus dit ingen kan komma” (1 Timoteusbrevet 6:16). Versen innan visar tydligt att det är Gud Paulus talar om. Gud är således den ende som är odödlig. Inte ens änglarna är odödliga (i sig själva). Och naturligtvis då inte heller någon människa. Guds Ord upprepar gång på gång att när människan är död sover hon tyst i sin grav och vet ingenting om vad som händer omkring henne. Se Job 7:9-10; Psaltaren 6:6; 30:9-10; 115:17; Predikaren 3:18-20; Daniel 12:2; Matteus 9:18, 24.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.