Den dolda kampen kapitel 22. 35.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Själen är inte odödlig

De som haft en levande tro på Jesus Kristus när de avlidit skall emellertid väckas till liv vid Jesu återkomst och därefter leva för evigt genom att äta från livets träd (Johannes 3:16, Uppenbarelseboken 22:2). Hade inte människan fallit i synd skulle hon aldrig ha dött, utan levt för evigt genom att äta från livets träd (1 Moseboken 2:9, 3:22).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.