Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 1. 18.     Från sida 18 i den engelska utgåva.tillbaka

Barndomen

Då jag åter kom till medvetande, var det som om jag hade sovit. Jag kom inte håg olyckan och visste inte, varför jag var sjuk. En stor vagga hade tillretts åt mig, och i den låg jag i många veckor. Jag blev nästan mager som ett skelett.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.