Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 12. 95.     Från sida 95 i den engelska utgåva.tillbaka

Herrens Sabbat

Men Herren gav mig en syn om den himmelska helgedomen. Guds tempel var öppet i Himmelen, och jag visades Guds ark täckt med nådastolen. Två änglar stod mitt emot varandra på arken, med vingarna utbredda över nådastolen, och med ansiktena vända emot den. Min ledsagande ängel informerade mig, att det var en bild på, att den himmelska hären vördnadsfullt beskådar Guds lag, som skrevs av Guds finger.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.