Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 23. 157.     Från sida 157 i den engelska utgåva.tillbaka

Flytt till Michigan

Tröstande förvissningar
Dessa var sorgliga dagar. Jag betraktade mina tre små pojkar, som jag fruktade snart skulle bli faderslösa, och tankar som dessa tvingade sig på mig: Min man kommer att dö av överansträngning för den närvarande sanningens sak; och vem är medveten om hans lidande, de bördor, som han i åratal har burit, den enorma omsorg, som har krossat hans humör och ödelagt hans hälsa, lagt honom i en förtida grav och orsakat, att han lämnar sin familj nödlidande och beroende? Jag har ofta undrat: Bryr Gud Sig om detta? Låter Han det gå obemärkt förbi? Jag blev tröstad i förvissningen om, att det är En, som dömer rättfärdigt och att varje uppoffring, varje självförnekelse och varje ångestens pina, som har uthärdats för Hans sak, nogsamt har antecknats i Himmelen och kommer att medföra sin belöning. På Herrens dag kommer ännu okända sakförhållanden att kungöras och läggas i ljuset.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.