Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 23. 158.     Från sida 158 i den engelska utgåva.tillbaka

Flytt till Michigan

(158) Jag blev visad, att Gud hade bestämt Sig för, att gradvis återställa min man; så vi måste utöva en stark tro, ty vid varje satsning framåt skulle vi bli våldsamt angripna av Satan. Därför måste vi bortse från våra yttre omständigheter och tro. Tre gånger om dag trädde vi allena fram inför Gud och utgöt oss i bön för hans hälsas bättring. Herren hörde nådigt våra allvarliga rop, och min man började att bli bättre. Jag kan inte tydligare förklara mina känslor nu, än jag gjorde i följande utdrag ur ett brev jag skrev till syster Howland:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.