Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 23. 158.     Från sida 158 i den engelska utgåva.tillbaka

Flytt till Michigan

Våra fiender må triumfera. De må yttra bittra ord och deras tungor må åstadkomma förtal, svekfulla omdömen och sprida osanning, men det behöver inte röra oss i ryggen. Vi vet, vem vi tror på. Vi har inte gått förgäves, ej heller (158) arbetat förgäves. En uppgörelsens dag kommer, när alla skall dömas enligt de handlingar, som de har utfört i kroppen. Förvisso är världen en dyster plats. Motståndet ökar. Den ytlige och bespottaren trivs förträffligt i all orättfärdighet. Ändå behöver vi inte låta oss bli påverkade av allt detta, utan kan tryggt luta oss mot den Allsmäktiges starka arm.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.