Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 23. 159.     Från sida 159 i den engelska utgåva.tillbaka

Flytt till Michigan

Fångenskapen förvandlades
Från den tidpunkt, då vi flyttade till Battle Creek, satte Herren igång med, att omvandla vår fångenskap. Vi fann förstående vänner i Michigan, som var redo, att dela våra bördor och avhjälpa våra brister. Gamla, beprövade vänner i mitten av delstaten New York och i New England, främst i Vermont, delade våra lidanden och ställde villigt upp, för att bistå oss i nödens stund. Vid konferensen i Battle Creek i november, 1856 verkade Gud för oss. Nytt liv skänktes saken och medgång följde på predikanternas arbete.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.