Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 23. 159.     Från sida 159 i den engelska utgåva.tillbaka

Flytt till Michigan

Publikationer efterfrågades och visade sig vara just det, som saken behövde. Sanningens Budbärare (The Messenger of Truth) lades snart ned och dess oharmoniska anda klingade av. Min man förmådde, att betala hela sin skuld. Hans hosta upphörde, han slapp smärtan och ömheten i lungor och svalg och han blev gradvis rask igen, så att han kunde predika tre gånger på Sabbaten och den första veckodagen med lätthet. Detta vidunderliga återupprättelseverk var från Gud och Han skall ha all ära.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.