Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 25. 164.     Från sida 164 i den engelska utgåva.tillbaka

Personliga Trångmål

(164) Då min man blev så svag före vår flyttning från Rochester, beslutade han, att han skulle frigöra sig själv från ansvaret för förlagsarbetet. Han föreslog, att församlingen skulle ta hand om detta arbete och att det skulle ledas av en förlagskommitté, som de skulle välja och att ingen, under utförande av tjänsten, skulle få någon ekonomisk fördel därav, utöver lönen för sitt arbete.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.