Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 25. 165.     Från sida 165 i den engelska utgåva.tillbaka

Personliga Trångmål

Men oh, då vår präktige Henry dog [Henry N. Whites död inträffade i Topsham, Maine, den 8. december, 1863], i en ålder av (166) sexton; då vår ljuvlige sångare bars till graven och vi ej längre hörde hans tidiga morgonsång, blev det ensamt i vårt hushåll. Båda föräldrarna och de två återstående sönerna kände slaget förfärligt starkt. Men Gud tröstade oss i vår smärtsamma förlust, och med tro och mod gick vi framåt i det arbete, som Han har gett oss, i ett strålande hopp om, att möta våra barn, som blev bortrivna från oss i döden, i den värld, där sjukdom och död aldrig skall förekomma.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.