Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 175.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

I denna situation tog vi itu med, att hålla ett avtalat möte i Monterey. Under resan försökte jag, att förklara för mig själv, hur det kom sig, att våra bröder inte förstod sig på vårt arbete. Jag var övertygad om, att då vi träffade dem, skulle de veta, vilken ande vi var av, och att Guds Ande i dem skulle bekräfta det om oss, Sina ödmjuka tjänare, och så skulle det uppstå samstämmiga känslor och inställningar. I stället för detta, bemöttes vi med bristande tillit och öppen misstänksamhet, vilket orsakade den största rådvillhet, som jag dittills hade erfarit.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.