Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 175.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Grip fatt i Gud!
Medan jag tänkte på detta, framträdde en del av synen till mig i Rochester, New York den 25. december, 1865 som (176) en blixt för mitt sinne, och jag berättade genast om det för min man:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.