Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 177.     Från sida 177 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

De, som klandrat mig på detta sätt, har varit helt ovetande om, vad de talat om. Jag har protesterat emot, att personer suttit som Inkvisitionsdomare över mitt handlande. Det har varit obehagligt för mig, att tillrättavisa dolda synder. I fall jag, för att förhindra misstänksamhet och avoghet, öppet skulle redogöra för mitt handlande, och offentliggöra det, som bör hållas hemligt, skulle jag synda emot Gud och begå fel gentemot enskilda. Jag måste hålla dolda tillrättavisningar för dolda fel för mig själv, förseglade i mitt inte väsen. Låt andra döma, som de vill, jag tänker aldrig svika det förtroende, som den felande och ångrande visar mig, eller uppenbara det för andra, som endast skall påtalas för den skyldige. Jag sade till de församlade, att de skulle stiga ned från sina höga hästar, och låta mig handla fritt i gudsfruktan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.