Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 173.     Från sida 173 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Min man klarade av resan på 145 kilometer bättre, än jag fruktat och tycktes vara vid lika gott mod, då vi nådde broder E. H. Roots hem, som då vi lämnade Battle Creek. Vi blev vänligt mottagna av denna rara familj, och lika ömt ompysslade, som sjuka barn blir av sina kristna föräldrar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.