Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 173.     Från sida 173 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Arbete i Wright, Michigan
Här inleddes vårt första riktiga arbete efter hans sjukdom. Här började han, att arbeta som i tidigare år, trots mycken svaghet. Han brukade tala i trettio eller fyrtio minuter på Sabbatsförmiddagen och på första veckodagen, medan jag brukade ges resten att tiden, och sedan tala om eftermiddagen dessa dagar, i omkring halvannan timme varje gång. Man lyssnade till oss med den största uppmärksamhet. Jag såg, (174) att min man blev starkare, mera klar och mera sammanhängande i sina utläggningar. Och en gång talade han en hel timme med klarhet och kraft, med arbetets börda på sig, som före sjukdomen. Min tacksamhet var outsäglig!

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.