Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 174.     Från sida 174 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Mitt arbete i Wright var högst ansträngande. Jag måste flitigt hjälpa min man om dagen, och vissa gånger även om natten. Jag gav honom bad, och tog med honom på turer med häst och vagn, och två gånger dagligen, i köld, storm eller bra väder promenerade jag med honom. Jag förde pennan, då han dikterade sina artiklar för Review, och skrev dessutom många brev, utöver personliga vittnesbörd, liksom det mesta av Vittnesbörd för Församlingen, Nummer 11.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.