Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 174.     Från sida 174 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Herren gav mig frimodighet till, att tala till folket. I allt det vi gjorde, förnam jag Hans understödjande kraft. Och då jag blev helt överbevisad om, att jag hade ett vittnesbörd för folket, som jag kunde avlägga inför dem i samband med min mans arbete, blev min tro stärkt, att han skulle återställas till hälsa och kunna arbeta med erkännande i Guds sak. I det, att han vågade att lita på Gud, trots sin svaghet, vann han i kraft, och blev bättre i takt med ansträngningarna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.