Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 175.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Besök i Battle Creek - mars, 1867
Det blev beslutat, att vi skulle vända åter till Battle Creek, och stanna kvar där, medan vägarna var nära nog ofarbara. Själv skulle jag avsluta Vittnesbörd Nummer 12 där. Min man var väldigt ivrig, att få träffa sina bröder i Battle Creek, och tala till dem, samt glädja sig tillsammans med dem åt det verk, som Gud uträttade för dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.