Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 175.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

På några få dagar kom vi till Battle Creek igen, efter att ha varit borta i omkring tre månader. Sabbaten, den 16. mars talade min man med klarhet och kraft, och jag frambar också mitt vittnesbörd med sedvanlig frimodighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.