Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 27. 175.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Strider och Segrar

Jag kom tillbaka till Battle Creek som ett trött barn i behov av tröstande och uppmuntrande ord. Men efter vår återkomst erhöll vi underrättelser, som ej vilade på sanningen. Vi förödmjukades ända ned i dammet och blev outsägligt olyckliga.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.