Ellen G. Whites Liv i Skisser kapitel 31. 194.     Från sida 194 i den engelska utgåva.tillbaka

Bärare av Bördor

(194) Den 25. oktober, 1869, i Adams Center, New York, blev jag visad, att somliga predikanter ibland oss inte bär det ansvar, som Gud skulle önska Sig av dem. Denna försummelse innebär extraarbete för dem, som verkligen axlar bördor, i synnerhet för min man. En del förkunnare undviker, att göra något och våga något i Guds sak och verk. Viktiga beslut skall fattas; men då människor inte ser slutet från början, undviker somliga, att våga något och bistå med något, som ändå står under Guds försyns ledning. Någon måste gå framåt; någon måste våga saker och ting i gudsfruktan, i uppriktigt hopp till Honom. De predikanter, som drar sig undan denna del av arbetet, mister mycket. De uppnår inte den erfarenhet, som Gud har tänkt Sig, för att de skall göras till starka och verksamma individer, som det går att lita på i varje nödsituation.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.